#   /   #   /   #   /   #
Christina Parker
Christina Parker
Redaktør
Plapre
Send e-postKontakt Christina Parker

Nå målgruppen din gjennom effektiv spredning av innhold

Content var den store snakkisen i året som gikk, og i løpet av kort tid har rekordmange markedsførere kastet seg rundt og innsett verdien av godt innhold. Men content marketing består av mer enn bare å fortelle historier. Det handler om å få historien ut til de riktig menneskene på de riktige flatene.
Publisert: 25. januar, 2015

– Når en bedrift bestemmer seg for å satse på content marketing, handler det ikke bare om å skrive gode tekster. Det handler i like stor grad om at innholdet skal nå ut til en relevant målgruppe. Du kan satse på at målgruppen din skal finne innholdet på egenhånd, eller du kan hjelpe dem på veien. Derfor er det viktig å definere marketing-delen i content marketing, sier seniorrådgiver i Plapre, Sigurd Gran.

I dagens mediemiks er det ikke mangel på steder å plassere annonsekronene. Å vite i hvilke kanaler en innholdsstrategi vil gi deg best resultater kan derimot være vanskelig å forutse uten kunnskap om både ulike typer innhold og de ulike kanalene tilgjengelig. Gran forteller at det er noen kanaler som er bedre egnet når du skal nå en målgruppe med innholdet ditt.

Tre veier med tre unike fordeler

Det finnes utallige måter å få ut et budskap på, seniorrådgiveren mener likevel at det er tre hovedveier å gå for deg som satser på innhold.

SEO-strategi

– Den ene veien er å jobbe med en SEO-strategi. Du produserer innhold som er relevant for kundene dine og ditt innhold dukker opp når de søker informasjon. Eksempelet er at kunden søker etter hvordan å bygge terrasse og du vil selge dem planker slik at de kan bygge den. En god søkeordsstrategi er da å lage innhold som handler om å “bygge terrasse” – enkelt forklart. Dette er gratis og relevant trafikk, men også i de fleste tilfeller en tidkrevende strategi før du får return på investeringen din, sier han.

Vi har samarbeidet med ca. 400 ulike kunder

Massemedier

Den andre veien å gå er å plassere pengene i massemediene. Hele konseptet med å annonsere i massemediene er å nå bredden, men avhengig av produktete eller tjenesten du skal selge, risikerer du å betale for eksponering mot mennesker som ikke er i målgruppen din. Det blir som å skyte med hagle; du treffer de du ønsker, men du treffer også mange andre. Massemedier passer derfor for mange, men ikke alle.

Sosiale medier

– Den tredje veien er sosiale medier, hvor du har to retninger; owned og paid. Owned er dine egne følgere som mottar det du deler med dem i sin feed helt frivillig. Paid er betalt eksponering, og fordelen er at du kan gå så bredt eller smalt du vil fordi du kjøper akkurat den eller de målgruppene du er interessert i. Content marketing er i veldig mange tilfeller ekstremt godt egnet for distribusjon i sosiale medier, enten det er LinkedIn, Facebook eller andre plattformer, forteller han.

Kunnskap gir verdi for pengene

Som et fullverdig content marketing-byrå er Plapre en partner som både produserer godt innhold, og som har stor innsikt i hvordan du kan bruke midlene dine mest mulig effektivt i en totalstrategi. Gjennom et stort fokus på måling og analyse har Gran og de andre rådgiverne tilegnet seg verdifull kunnskap – kunnskap de bruker for at du skal få mest mulig tilbake for hver krone du investerer.

– Vi har samarbeidet med ca. 400 ulike kunder på tvers av alle bransjer og har jobbet med både SEO, massemedier og sosiale medier hele veien. Dette gir oss en overordnet kunnskap om hva som fungerer for ulike typer innhold, og vi vet også mye om hvilke kanaler innenfor de ulike kategoriene som fungerer. Fordi vi alltid har vært nøye med å eksplisitt måle prestasjonen til innhold basert på kundetype, innholdstype og distribusjonstype, sitter vi på et datasett som gjør at vi kan gi gode, kvalifiserte råd, sier Gran.

Plapre har med andre ord kompetanse på mer enn å føre en god penn. Innhold er en gunstig måte å endre holdningene til målgruppen din på, men om du ikke evner å nå målgruppen gjennom effektiv spredning av innholdet, er du like langt.
– Kommer du til oss for å jobbe med content marketing kan vi også rådgi hvor produktet og brandet ditt kan nå målgruppen din. Først når både strategi, innhold og distribusjon er på plass har du dekket hele begrepet content marketing, avslutter han.

Skrevet av:
Christina Parker / Redaktør / Plapre
Christina er ansvarlig for redaksjonsavdelingen i Plapre i tillegg til å produsere innhold selv. Hun er utdannet journalist ved University of Sheffield i England, og har solid erfaring både fra tekstproduksjon, konseptutvikling, innholdsmarkedsføring og salg.
Send e-postKontakt Christina Parker