#   /   #
Nicolas Achard
Nicolas Achard
Creative Planning Director
RED Gruppen
Send e-postKontakt Nicolas Achard

Når og hvorfor mennesker er oppmerksom på videoreklame

Kostnaden for forbrukernes oppmerksomhet er den kostnaden som har økt mest for amerikanske selskaper de siste 25 årene. Vi ser samme trend i Norge: Gjennomsnittlig reklameoppmerksomhet faller samtidig som annonsekostnadene øker.
Publisert: 20. november, 2015

Dette er et resultat av at det stadig lanseres nye merkevarer og produkter, og annonsørene må derfor kjempe stadig mer om forbrukernes oppmerksomhet. Samtidig har forbrukerne i stadig større grad bevæpnet seg med alle slags verktøy for å unngå reklame, som for eksempel adblock, DVR og lignende.

Hvordan videoer fungerer i kontekst

Dette setter krav til å lage enda mer effektiv reklame, noe som i sin tur krever en bedre forståelse for både konteksten forbrukeren befinner seg i og vedkommendes adferd når man skal prøve å nå ham/henne med reklamen. Å skreddersy reklame til kontekst har derfor aldri vært viktigere.

Her kan du lese en spennende artikkel fra Thales Teixeira i Harvard Business Review som viser fire konkrete eksempler på effektive videoreklamer, tilpasset konteksten seeren er i når de blir eksponert for den.

sak-83_p1

Skrevet av:
Nicolas Achard / Creative Planning Director / RED Gruppen
Nicolas Achard har jobbet over 18 år med marketing, kommunikasjon og medier både på kunde -og byråsiden. Nicolas drives av å skape effektive kommunikasjonskonsepter og aktivitetsplaner som oppleves som meningsfylte for forbruker. Han er en av de som mener at produktet er budskapet og ikke omvendt, og at de meste effektive marketing- og kommunikasjonskonseptene bør utvikles i symbiose med produktutvikling.
Send e-postKontakt Nicolas Achard